Pokud chcete z nějakého důvodu vrátit členovi vložený kredit, můžete to udělat pomocí kreditového produktu stejně, jako funguje dobíjení.

Vytvořte si produkt s typem Kredit, zápornou Hodnotou kreditu a Prodejní cenou a nulovým DPH. Takto nastavený kreditový produkt si přiřaďte do skladu, kde budete chtít, aby bylo možné kredit vracet a poté si jej přidejte do Zrychlené volby.

Našli jste odpověď?