Názvosloví

Procedura - v podstatě cokoliv, čemu můžete dát délku trvání v minutách, proceduru přidáváte ve Správě produktů

Lektor - masér, lektor, trenér, kadeřník, kdokoliv je tuto proceduru schopný provádět nebo k tomu má certifikaci

Zdroj - v případě masáží třeba místnost, pro masáž uzpůsobená nebo volné křeslo/lehátko

Umístění - základní rozlišovací entita v rámci pobočky, může se jednat např. o rozdělení procedur na Thajské masáže a Sportovní masáže

Příklad - Nastavení systému pro masážní salon

V tomto příkladu předvedeme, jak se dá Membex nastavit pro nabídku masáží. Budeme mít dvě místnosti pro jednotlivé masáže a jednu místnost, která je přizpůsobená párové masáži.

Vytvoření umístění

Jako první si vytvoříme umístění, které se potom nastavuje u jednotlivých procedur. Najdete je v menu Nastavení -> Správa umístění.

To se po uložení okamžitě objeví ve veřejné části rezervačního systému, pro vaše zákazníky.

Vytvoření zdrojů

Poté je potřeba vytvořit zdroje, tedy místnosti, ve kterých se masáže provádějí. Otevřete menu Nastavení -> Zdroje a vytvořte nové zdroje.

Tyto zdroje se potom přiřazují procedurám a s jejich pomocí se hlídá dostupnost jednotlivých masáží v závislosti na tom, kde se dají provádět.

Vytvoření procedur

Další krok je vytvoření jednotlivých procedur, v našem případě masáží. Procedury se přidávají v menu Nastavení -> Správa produktů.

Potřebné atributy k vyplnění

  • Název

  • Typ produktu (Procedura, Párová procedura)

  • Zdroje (místnosti) - zde je potřeba zaškrtnout, ve které místnosti je možné proceduru provádět

  • Umístění procedury - zařazení do umístění Thajské masáže

  • Délka procedury (min)

  • Buffer před případně Buffer po (volitelně) - zde zadáte počet minut, který je potřebný před nebo po proceduře blokovat (např. potřebný odpočinkový čas pro maséra)

  • Prodejní cena vč. DPH

  • DPH prodejní ceny

  • Zaškrtnete atribut Aktivní

Tímto způsobem vytvořená procedura je potom dostupná k zaškrtnutí u maséra, kde se nastavuje, kterou masáž může provádět. Je samozřejmě nutné každou proceduru přidat do pobočky, aby byla dostupná pro prodej v menu Nastavení -> Správa skladů.

Vytvoření/nastavení lektora

Pro zobrazení masáží v rezervačním systému vašim zákazníkům jsou potřeba ještě dva další kroky - vytvoření nebo nastavení dostupných masáží u již existujícího maséra a nastavení dostupnosti maséra. V menu Nastavení -> Správa lektorů si najdete maséra, kterému masáže přidělíte nebo si vytvoříte nového pomocí tlačítka Přidat nového lektora.

Pro nastavení dostupných masáží u jednotlivých masérů klikněte na tlačítko s ikonou tužky pro editaci.

Po nastavení dostupných masáží a kliknutí na tlačítko Uložit se dostanete zpět na seznam masérů, kde klikněte na tlačítko s ikonou přesýpacích hodin pro nastavení jeho časové dostupnosti.

Najdete zde nastavení sezón maséra, kde mu nastavíte v období jeho časovou dostupnost pro každý den v týdnu a také nastavení výjimek, pokud byste v aktuální sezóně chtěli blokovat jeho dostupnost např. z důvodu nemoci nebo dovolené.

Nastavení časové dostupnosti lektora

Kliknutím na tlačítko přidat novou sezónu se dostanete na formulář, kde vyplníte datumy od kdy do kdy tato sezóna platí a poté jednotlivé dny pomocí jednoduchých časových rozmezí.

Po uložení sezóny u maséra, který má přidělené masáže se tyto objeví už v rezervačním systému vašim zákazníkům.

Našli jste odpověď?