Vytvoření voucheru

V Nastavení > Správa produktů vytvořte nový produkt typu Voucher. Vyplňte název, cenu, DPH a v sekci Voucher vyberte produkt, na který voucher chcete uplatňovat, délku platnosti ve dnech a případně pobočky, na kterých bude uplatnitelný. V našem případě kredit v hodnotě 1000 Kč uplatnitelný na všech pobočkách s platností 365 dní.

Takto vytvořený produkt voucheru přidejte do skladů, ve kterých jej chcete prodávat a do zrychlených voleb těchto skladů.

Prodej voucheru

Ze zrychlené volby můžete voucher prodat jak na volný prodej tak konkrétnímu členovi. Otevřete pokladnu člena nebo volný prodej a klikněte na Zrychlená volba. Vyberte voucher přidaný v předchozím kroku a zavřete zrychlenou volbu. Můžete nastavit datum platnosti. Kliknutím na tlačítko Platba a výběrem platební metody prodej dokončíte. Na výsledné účtence najdete kód prodaného voucheru.

Tomuto voucheru můžete nastavit vlastní kód v případě, že například máte vouchery předtištěné. V Nastavení > Vouchery si jej můžete vyhledat podle datumu prodeje nebo jeho kódu z účtenky a kliknutím na editační tlačítko

můžete nastavit vlastní kód, který máte na předtištěném voucheru.

Uplatnění voucheru

Když potom přijde zákazník s voucherem, na hlavní stránce v sekci Uplatnění voucheru

zadejte kód zákazníkova voucheru a klikněte na tlačítko Vyhledat. Pokud je voucher platný, nabídne se vám volba, co s voucherem můžete udělat:

U kreditu je to vždy buď o jeho nabití již existujícímu členovi, kterého můžete vyhledat pomocí políčka Jméno člena nebo novému členovi, kterého jednoduše založíte vyplněním jména a příjmení v sekci Vytvořit člena. Kliknutím na tlačítko Do pokladny nebo Vytvořit a přejít do pokladny a potvrzením tlačítkem Uplatnit celý proces uplatnění voucheru dokončíte.

Po dokončení vám systém nabídne nebo rovnou vytiskne potvrzení.

Našli jste odpověď?