Na místě, kde normálně najdete aktuálnost permanentky se pod jejím datem platnosti objeví tlačítko pro její prodloužení k aktuálnímu dni. Systém sám spočítá počet dní od mimořádného uzavření provozovny a zobrazí tyto informace přímo na tlačítku.

Po kliknutí na tlačítko Prodloužit platnost do... se permanentka okamžitě prodlouží o uvedený počet dnů do uvedeného data.

V případě, že permanentka expirovala v době uzavření, toto tlačítko najdete u permanentky v seznamu minulých permanentek.

Našli jste odpověď?