Všechna nastavení pobočky najdete v Nastavení > Nastavení pobočky.

Nastavení pobočky

Název pobočky, její adresa a informace o otevírací době. Tyto informace se nastavují tady. Informace o otevírací době jsou použity např. pro Graf denní návštěvnosti.

Check-in personálu jako první

Tato volba, pokud je zapnutá, se postará o připomenutí zaznamenání příchodu personálu. Funguje to tak, že pokud personál zaznamená příchod člena dříve než svůj, zobrazí se mu informace o nepřítomnosti zaměstnance.

Logo

Každá pobočka má možnost nahrát své logo, které se zobrazuje v záhlaví aplikace a také v rezervačním systému podle toho, na jakou pobočku máte zrovna rezervační přepnutý.

Loterie

Tato funkce vám umožní při každém x-tém zaznamenaném příchody automaticky vytisknout výherní los. Můžete to využít například při promo akcích.

Našli jste odpověď?