Tento přehled najdete v menu Finanční operace > Pokladní deník. Zde najdete seznam uzávěrek, které byly provedeny a pod každou touto uzávěrkou se přes tlačítko Transakce dostanete do seznamu položek, které spadají do této konkrétní uzávěrky včetně čísla dokladu, datumu prodeje, názvu produktu a ceny. V seznamu samozřejmě můžete vyhledávat.

Našli jste odpověď?