Inventura je nedílnou součástí kontroly hospodaření vaší společnosti, proto jsme ji navrhli tak, aby bylo jednoduché a rychlé ji provést, uzavřít a následně narovnat stavy zboží.

V nabídce Nastavení > Správa skladů > Inventura zásob najdete možnost vytvořit novou inventuru spolu se seznamem již proběhlých inventur.

1. Zahájení inventury

Klikněte na tlačítko Vytvořit novou inventuru a zobrazí se vám inventurní seznam zboží, který si můžete vytisknout a zboží spočítat. Při tomto kroku se automaticky zablokuje prodej skladových produktů a veškeré skladové pohyby na pobočce. Služby jako permanentky, procedury a vstupné lze prodávat i při otevřené inventuře.

Pozn.: Pokud vám inventura nepůjde zahájit, bude to nejspíš proto, že v otevřených dokladech máte skladové položky, které už fyzicky na skladě nemáte, ale ještě nejsou ze skladu odečtené, protože doklad čeká na zaplacení.

2. Součet skladových produktů

S elektronickým nebo vytisknutým seznamem zboží spočítáte a vyplníte počty do formulářových polí. Poté stačí pouze kliknout na tlačítko Vyhodnotit inventuru a ukáže se její výsledek.

V případě, že počty nesedí, je možnost inventuru znovu upravit - po kliknutí na tlačítko Upravit se zahájí další vlna sčítání, kdy má personál možnost inventuru přepočítat a znovu vyhodnotit. Tímto způsobem může teoreticky pokračovat pořád dokola, dokud nebude mít jistotu, že spočítal všechno správně. V momentě, kdy bude mít přepočítáno a zkontrolováno může kliknout na Uzavřít.

Po uzavření inventury se uvolní prodej a veškeré sladové pohyby, protože s počty ks na inventuře již není možné manipulovat.

3. Narovnání stavů

Nadřízený potom má možnost stav skladu u jednotlivých produktů, které měly rozdílný počet ks, narovnat.

Jednoduchým zaškrtnutím všech nebo jednotlivých produktů, u kterých je rozdíl v počtech větší než 0 a kliknutím na tlačítko Změnit stavy, se stavy skladu u vybraných produktů upraví dle výsledků inventury a inventura se označí za vyřešenou.

Tímto je inventura kompletní. Pokud se rozhodnete stavy nenarovnávat, zůstane ve stavu Uzavřená, nicméně jakmile se zahájí inventura nová, stavy u předchozí inventury narovnat nepůjdou.

Našli jste odpověď?