Kliknutím kamkoliv do aktivního pole kalendáře si otevřete formulář pro přidání nové lekce nebo jednoduše po kliknutí na tlačítko Nová lekce (
V poli Šablona se vám objeví všechny šablony, které jste si předdefinovali a po výběru jakékoliv z nich se celý formulář předvyplní podle vybrané šablony.

Po vyplnění formuláře kliknutí na tlačítko Uložit se nová lekce okamžitě publikuje a začne být dostupná všem členům ve Vašem rezervačním systému.

Našli jste odpověď?