V seznamu členů okamžitě najdete informace o čísle karty, jménu a příjmení člena, také tam uvidíte indikaci zda má nebo nemá fotografii na kartě, kvůli identifikaci a ověření oprávnění vstupu. Také zde najdete jeho e-mailovou adresu, zda se jedná o člena, zaměstnance nebo registrovaného závodníka vašeho klubu a platnost jeho členství. Pomocí tlačítka Detail si zobrazíte jeho kartu se všemi jeho dostupnými informacemi možností člena upravit a přístupem k historii jeho kreditových transakcí.

Vyhledávací políčko dokáže podle zadaného textu vyhledat v celém seznamu členů pomocí hodnot v jednotlivých zobrazených sloupečcích s informacemi. Najdete jej pod tlačítkem Seznam členů v tlačítkovém menu aplikace.

Našli jste odpověď?