Membex je platforma zajišťující provoz a správu klientských informací klubu. Zabezpečuje kompletní agendu nejen docházky členů a personálu, rezervační systém na klubové události (skupinové lekce, semináře apod.) a pokladní systém

CRM (Systém pro správu členů)

Základní funkčností je evidování členů klubu a sledování jejich docházky. Ve stejné evidenci máte potom možnost udržovat informace o svém personálu a tím sledovat jeho docházku. Každý měsíc tak budete mít všechny jejich příchody a odchody na jednom místě zaznamenané.

Rezervační systém

Pokud budete mít aktivní produkt pro rezervace, v rozhraní aplikace najdete celou sekci pro správu lekcí (událostí) a jejich rezervací. Na speciální internetové adrese, kterou najdete v nastavení Firmy pod záložkou Firma, potom budete mít váš vlastní rezervační systém pro vaše členy. Do rezervačního systému k rezervaci lekcí se nepřihlásí nikdo, kdo se k vám před tím nezaregistroval.

Pokladní systém

To potřebuje snad každý, kdo provozuje klub. Pokladna v Membexu vám zajistí pořádek v příjmech a výdajích vašeho klubu, ať už se jedná o hotové peníze nebo platby kartou.

Našli jste odpověď?