Návštěvnost klubu se eviduje pomocí vyhledávacího políčka Kód / Příjmení / E-mail / Jméno a příjmení * na hlavní stránce aplikace, přes které zároveň kontrolujete totožnost příchozího člena klubu. Kdykoliv přes toto políčko vyhledáte (zkontrolujete) jakéhokoliv člena, zobrazí se jeho karta nebo seznam možných členů podle vyhledávaného příjmení nebo e-mailu.

Pomocí čtečky karet (vašich členských nebo Multisport) se dostanete rovnou na kartu člena, pomocí vyhledávače podle příjmení se na kartu člena dostanete pomocí tlačítka Detail umístěného vpravo u každého vyhledaného člena.

Na kartě potom návštěvu zapíšete po zkontrolování, zda má vůbec člen do klubu přístup, případně po zaplacení vstupného, pomocí tlačítka Cvičit, které najdete v horní části členovy karty. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete zpět k formuláři pro Evidence návštěv.

Evidence návštěv lekcí

V případě, že má člen aktuálně aktivní rezervaci na některé z vašich lekcí, které se budou konat v příští půl hodině, místo tlačítka Cvičit se mu objeví tlačítko Přišel na {lekci} případně Přišel na {lekci} a zaplatil, pokud je rezervace vytvořená zdarma. Na místě {lekce} se vždy zobrazí název lekce a v případě rezervace vytvořené zdarma, se po použití tohoto tlačítka mimo evidence návštěvy lekce také označí rezervace za zaplacenou.

Odchody a kontrola momentální obsazenosti

Pro evidenci odchodů také můžete (ale nemusíte) používat tlačítko Odchod, které se objeví místo tlačítka Cvičit, poté co na něj kliknete.

Tlačítko samo zmizí po 8 hodinách nebo po půlnoci, podle toho co nastane dříve. Používat jej nemusíte, ale v tom případě také nebudete mít zaznamenané odchody.

Našli jste odpověď?