Co na něm vidíme?

  • počet návštěv po jednotlivých hodinách,

  • celkovou návštěvnost za vybraný den,

  • demografické procentuální a početní rozdělení podle pohlaví

Graficky názorně zobrazuje vytíženost provozu - slabé a silné hodiny v návštěvnosti.

Jak se to dá využít?

Využití je například při snaze uspořit mzdové náklady - díky znalosti vytíženosti vaší provozovny v určité hodiny můžete dlohodobě plánovat nasazení počtu personálu.

Na druhou stranu vidíte příležitosti, kde můžete návštěvnost zlepšit např. díky tzv. "happy hours".

Našli jste odpověď?