Nastavení firemních údajů, najdete v Nastavení > Nastavení firmy.

Najdete zde všechna důležitá nastavení aplikace v rámci celé ho firemního účtu.

Nastavení firmy

Jméno firmy se v případě absence loga zobrazuje v hlavičce a také se propisuje do proměnných v odesílaných automatických e-mailech.
Číslo účtu pro nabíjení kreditu - když vyplníte číslo účtu, na rezervačním portále se aktivuje způsob nabití kreditu bankovním převodem.

Nabíjení kreditu na pobočkách

Tento přepínač zapne na rezervačním portále informaci, že člen může nabít kredit na pobočce vašeho klubu.

Logo

Zobrazuje se v záhlaví Membexu. Vyberte tedy soubor loga na disku svého počítače pomocí tlačítka Vybrat soubor a klikněte na tlačítko Uložit.

Adresa rezervačního systému

Zde najdete adresu (url) vašeho rezervačního portálu, kde se zobrazí rozvrh lekcí a vaši členové se mohou přihlašovat do svého profilu.

Storno rezervací - Procenta trenérům

Kdykoliv nějaký člen zruší rezervaci a aplikuje se na zrušení stornopoplatek, o který se poníží vrácený kredit, toto procento nastaví, jak velkou část z tohoto stornopoplatku připadne lektorovi.

Zobrazovat přesnou obsazenost lekcí

Tímto přepínačem si můžete zobrazit u lekcí jejich přesnou obsazenost.

Zobrazovat položku Zobrazit vše

Zapnutím této volby se v rozvrhu objeví na posledním místě mezi sály záložka Zobrazit vše. Díky tomu budou vaši členové schopni prohlížet všechny lekce najednou v jednom rozvrhu.

Zapnout možnost náhradníků v lekcích

Při zapnutí povolíte u všech vašich lekcí náhradníky. Tzn. že při obsazené lekci, se členovi nabídne místo možnosti Rezervovat možnost Zapsat jako náhradník. V momentě, kdy jiný člen zruší rezervaci v této lekci, přijde náhradníkům e-mail s informací, že se uvolnilo místo a odkazem na dokončení rezervace.

Náhradníky potom uvidíte ve zvláštním seznamu v detailu lekce a členové uvidí i svoje náhradnické rezervace ve svém rozhraní.

Našli jste odpověď?