Nastavení automatických e-mailů, najdete v Nastavení > Nastavení pobočky na záložce E-maily.

Notifikační e-mail 5 dní před expirací

Jinými slovy expirační e-mail má za úkol informovat člena klubu, kterému za pět dní vyprší předplacené vstupné (permanentka). Pro přižpůsobení dynamičnosti obsahu jsou dostupné dvě proměnné:

  • #company# - název vaší společnosti vyplněný v nastavení firmy, pro lepší použitelnost vzhledem k tomu, že název se občas může změnit, tak ho nemusíte měnit zde, pokud tuto proměnnou použijete.

  • #date# - datum expirace předplaceného vstupného, který se vyplňuje automaticky do e-mailu pro informační účely. Datum má formát den.měsíc.rok (DD.MM.YYYY)

Editovatelný je předmět e-mailu, kam můžete taktéž vyplňovat proměnné, a tělo e-mailu, které je připraveno na použití jakékoli html šablony e-mailu. Tzn. můžete si pomocí vašeho oblíbeného nástroje nadesignovat svůj vzhled e-mailu a použít ho zde v kombinaci s proměnnými. Pro více pokročilé informace nebo pomoc s návrhem e-mailové šablony nás můžete kontaktovat pomocí chatu v Membex aplikaci.

Použití

Notifikace o končící permanentce - zvýšení retence.

E-mail k narozeninám

Má stejné vlastnosti a možnosti jako předchozí typ e-mailu s tím rozdílem, že se odesílá v den před členovými narozeninami. K dispozici je pouze jedna proměnná a to #company#.

Použití

Můžete jej použít například pro pozvání vašich členů v den jejich narozenin do vašeho klubu, nabídnout jim na ten den slevu nebo je pozvat a dát jim malou pozornost když se dostaví. Použití je hlavně marketingové pro podporu návštěvnosti vašeho klubu.

Našli jste odpověď?