Záznam docházky

Pro evidenci docházky je k dispozici to samé políčko, jako pro evidenci návštěv členů.

Na kartě zaměstnance je navíc tlačítko pro Příchod zaměstnance.

Po zaznamenání příchodu potom zaměstnanec na své kartě uvidí pouze tlačítko Odchod zaměstnance.

Report docházky

Docházku svých zaměstnanců si můžete vyfiltrovat a vyexportovat v části Reporty > Přehled návštěv.

Docházka se dá filtrovat podle data a typu (Zaměstnanec, Člen nebo obojí). Výsledný report si můžete uložit do XLS souboru pomocí tlačítka Uložit XLS.

Našli jste odpověď?