Záznam docházky

Pro evidenci docházky je k dispozici to samé políčko, jako pro evidenci návštěv členů.

Na kartě zaměstnance jsou navíc tlačítka pro Příchod a Odchod.

Report docházky

Docházku svých zaměstnanců si můžete vyfiltrovat a vyexportovat v části Reporty > Přehled návštěv.

Docházka se dá filtrovat podle data a typu (Zaměstnanec, Člen nebo obojí). Výsledný report si můžete uložit do XLS souboru pomocí tlačítka Uložit XLS.

Našli jste odpověď?