Cenové hladiny

V Membexu fungují cenové hladiny dvěma (potažmo třemi) způsoby.

Sleva

Slevu nastavujeme v procentech, můžete nastavit způsob zaokrouhlování a počet desetinných míst, na který se má zaokrouhlovat. Sleva se počítá vždy z Prodejní ceny vyplněné u artiklu.


Marže (Obchodní přirážka)

Nastavuje se v procentech se stejným nastavením zaokrouhlování a počtu desetinných míst jako u slevy. Zadáním hodnoty pod 100% se vždy vypočítává marže, pokud zadáte 100% nebo více vypočítává se automaticky obchodní přirážka. Marže a obchodní přirážka se počítají vždy z Nákupní ceny vyplněné u artiklu.


Platnost cenové hladiny

Začátek a konec platnosti slouží k omezení platnosti cenové hladiny. Pokud data vyplníte, cenová hladina bude platná a nastavená sleva nebo marže aplikovatelná pouze v nastaveném datumovém rozmezí. V případě, že necháte pole Konec (případně i Začátek) prázdné, platnost cenové hladiny bude nastavená na dobu neurčitou. Konečné datum a čas se počítá vybraný datum v 0:00, tedy půlnoc (začátek dne vybraného data) - tedy když vyberete konec platnosti 3.8.2020, platnost končí 3.8.2020 0:00, tzn. cenová hladina je platná celý den 2.8.2020, ale 3.8.2020 už není.

Uplatnění

Tady se nastavuje pro koho a na jaký artikl se sleva nebo marže aplikují.

Při shodě

Aplikuje se pokud má člen přímo přiřazenou cenovou hladinu na své kartě nebo je v zákaznické skupině, která má přiřazenou cenovou hladinu a zároveň je stejná cenová hladina nastavená u artiklu nebo produktové skupiny, ve které je artikl přiřazen.


Pro všechny členy

Aplikuje se všem členům bez ohledu na jejich zákaznickou skupinu. Například cenová hladina "Plošná marže na kávu" se aplikuje všem členům u artiklu, který má tuto cenovou hladinu nastavenou přímo nebo pomocí produktové skupiny.


Plošně pro všechny

Aplikuje se na všechny artikly všem členům i ve volném prodeji.


Přednost VIP cen před cenovou hladinou

Pokud již využíváte políčko Speciální cena u artiklu, která se aplikuje každému členovi, který má aktivní VIP ceny, a chcete tuto cenu plošně upřednostnit před cenovými skupinami, které by podle nastavených pravidel mohly kolidovat s nastavenou speciální cenou, můžete zapnout přednost pro VIP ceny a v těchto případech se vždy použije Speciální cena.

Platí pro

Tady si můžete zaškrtnout, pro kterou pobočku má cenová hladina platit a zda se aplikuje i na online nákupy (permanentky, rezervace).

Odpovědělo to na vaši otázku? Díky za zpětnou vazbu Nastal problém při odesílání vaší zpetné vazby. Prosím, zkuste to později.

Stále potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás