Nastavení Firmy

Nastavení firemních údajů, najdete v Nastavení > Nastavení firmy.


Najdete zde všechna důležitá nastavení aplikace v rámci celé ho firemního účtu.


Nastavení firmy

Jméno firmy se v případě absence loga zobrazuje v hlavičce a také se propisuje do proměnných v odesílaných automatických e-mailech.

Číslo účtu pro nabíjení kreditu - když vyplníte číslo účtu, na rezervačním portále se aktivuje způsob nabití kreditu bankovním převodem.

Platnost bonusového kreditu (dny) - nastavení platnosti bonusového kreditu. Pokud nastavíte 0, platnost kreditu je neomezená.

Nabíjení kreditu na pobočkách

Tento přepínač zapne na rezervačním portále informaci, že člen může nabít kredit na pobočce vašeho klubu.

Logo

Zobrazuje se v záhlaví Membexu. Vyberte tedy soubor loga na disku svého počítače pomocí tlačítka Vybrat soubor a klikněte na tlačítko Uložit.

Adresa rezervačního systému

Zde najdete adresu (url) vašeho rezervačního portálu, kde se zobrazí rozvrh lekcí a vaši členové se mohou přihlašovat do svého profilu.

Storno rezervací - Procenta trenérům

Kdykoliv nějaký člen zruší rezervaci a aplikuje se na zrušení storno poplatek, o který se poníží vrácený kredit, toto procento nastaví, jak velkou část z tohoto storno poplatku připadne lektorovi.

Zobrazovat přesnou obsazenost lekcí

Tímto přepínačem si můžete zobrazit u lekcí jejich přesnou obsazenost.

Zobrazovat přesnou obsazenost u minulých lekcí

Vypnutím tohoto přepínače skryjete zobrazení obsazenosti u proběhlých lekcí.

Zobrazovat položku Zobrazit vše

Zapnutím této volby se v rozvrhu objeví na posledním místě mezi sály záložka Zobrazit vše. Díky tomu budou vaši členové schopni prohlížet všechny lekce najednou v jednom rozvrhu.

Zapnout možnost náhradníků v lekcích

Při zapnutí povolíte u všech vašich lekcí náhradníky. Tzn. že při obsazené lekci, se členovi nabídne místo možnosti Rezervovat možnost Zapsat jako náhradník. V momentě, kdy jiný člen zruší rezervaci v této lekci, přijde náhradníkům e-mail s informací, že se uvolnilo místo a odkazem na dokončení rezervace.

Náhradníky potom uvidíte ve zvláštním seznamu v detailu lekce a členové uvidí i svoje náhradnické rezervace ve svém rozhraní.

Zapnout odesílání notifikací o zrušené lekci lektorovi

Přepínač pro zapnutí/vypnutí oznámení o zrušené lekci pro lektora, který ji měl vést. Při zapnutí se mu o všech zrušení lekcí (automaticky i manuálně) odešle oznámení.

Zapnout odesílání připomínky lekce lektorovi

Přepínač pro zapnutí/vypnutí oznámení konání lekce. Odešle se i lektorovi vždy, když tenhle přepínač bude zapnutý a zároveň v lekci bude nastavený čas v poli Upozornění [hod].


Poznámka pro oba předchozí přepínače: Lektor musí mít vyplněnou validní emailovou adresu ve správě lektorů, kde jej párujete ke členovi.

Odpovědělo to na vaši otázku? Díky za zpětnou vazbu Nastal problém při odesílání vaší zpetné vazby. Prosím, zkuste to později.

Stále potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás